Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 1/2011.

Wiedza Prawnicza nr 1/2011 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Przesłanki uznania osoby za współtwórcę dzieła

dr Joanna Banasiuk

Krytyka prasowa a terminy pokrewne

Monika Nowikowska

Problemy logiki prawniczej: definicje

Marcin Berent

Wtórna wiktymizacja

Magdalena Staroszczyk

O możliwości przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Tomasz Lewandowski

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Odlot w świetle prawa - prawnokarna reakcja na zjawisko narkomanii”

Jakub Ławicki