Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2010.

Wiedza Prawnicza nr 2/2010 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

1. O potrzebie przyznania prawa do zażalenia każdemu podmiotowi zawiadamiającemu o przestępstwie – głos w dyskusji nad reformą procedury karnej - Agnieszka Baj

2. Dwuinstancyjność wśród zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego - Tomasz Jan Karwicki

3. Osoba nieuprawniona do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia – uwagi praktyczne - Piotr Pawlonka

4. Ekshumacja w polskim procesie karnym z uwzględnieniem ekshumacji generała Władysława Sikorskiego - Magdalena Wolińska

5. Zamiar jako istota umyślności w prawie polskim i angielskim oraz konsekwencje przyjętych konstrukcji - Paweł Przygucki

6. Prawno–karna ochrona praw pracownika przed złośliwy lub uporczywym ich naruszaniem w ujęciu art. 218 polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. - Marcin Berent, Bogusz Bomanowski

7. Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej - Sebastian Bohuszewicz