Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 2/2012.

Wiedza Prawnicza nr 2/2012 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Sprawozdanie z konferencji: „(NIE)RÓWNI W PRACY. DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU” Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 21 marca 2012 r.

Bogusz Bomanowski

Best practices in employment discrimination law: The basic legal framework in the United States and how American and European discrimination law may influence one another

Professor Charles F. Szymanski

Dyskryminacja w japońskim prawie pracy w świetle Rōdō-kijun-hō i praktyki - zagadnienia wybrane

Tomasz A. J. Banyś

Dyskryminacja ze względu na wymiar czasu pracy

dr Anna Faliszek-Rosiak

Równe traktowanie w zatrudnieniu cywilnoprawnym

Izabela Florczak

Zakaz dyskryminacji telepracownika

Anna Piszczek

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – dążenie do równego traktowania czy źródło dyskryminacji

dr Katarzyna Serafin

Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych a zasada równego traktowania i zakazu dyskryminacji

dr Ewa Staszewska

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r., II PK 189/10

Justyna Kotlińska

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., II PK 142/09, OSNP 2011/11-12/153

Monika Sowińska