Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2011.

Wiedza Prawnicza nr 4/2011 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Unieważnienie praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej

Joanna Buchalska

Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie o eksploatację autostrady jako pierwowzór polskiej umowy publicznoprawnej

Jan Muszyński

Prawo jako syndykat ius et lex – krótkie rozważania

Łukasz Krakowski

Kapitał zakładowy, zapasowy oraz udziałowy jako fundusze własne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle nowelizacji KSH

Sebastian Szulik

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu „złego urodzenia”

Samanta Krzesłowska