Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2014.

Wiedza Prawnicza nr 4/2014 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej

Ewa Kotecka

Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Anna Szałkiewicz

Formy prawne specjalnej i powszechnej ochrony przyrody

Karol Kasiński

Ocena zasadności wybranych zarzutów procesowych zażalenia od postanowienia w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku o uchylenie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju

Piotr Bogacki

Łamanie praw autorskich w sieci na przykładzie nadużywania i błędnej interpretacji prawa do cytatu w Internecie

Olimpia Kłyk

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2012 r. (I PK 115/12)

Jakub Zegarlicki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2012 r., I PK 115/12

Krzysztof Grecki

Czy najbardziej korzystna oferta wybrana przez gminę w drodze przetargu jest równie korzystna dla środowiska? Analiza przepisów ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem skutków wyboru firmy wywożącej odpady

Małgorzata Michałowska

Rada nadzorcza spółki kapitałowej działająca w niewłaściwym składzie osobowym

Waldemar Walczak

Problem zgody pacjenta na zabieg leczniczy w ujęciu prawnym i medycznym

Aleksandra Prill

Dozór elektroniczny jako środek ograniczenia przeludnienia w polskich zakładach karnych

Piotr Bogacki, Mariusz Olężałek