Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 4/2015.

Wiedza Prawnicza nr 4/2015 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

1. Ocena zmian w kodeksie karnym w kontekście walki z problemem przeludnienia zakładów karnych - Adrian Orlicki

2. Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego - Arleta Stefaniak

3. Ku skuteczności kary ograniczenia wolności - Izabela Urbaniak-Mastalerz

4. O funkcji błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego - Kamila Letkiewicz

5. Naprawienie szkody w prawie karnym jako środek kompensacyjny - Łukasz Pilarczyk

6. Podwyższenie górnej granicy kary pozbawienia wolności w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku - Martyna Sepko

7. Instytucja kary łącznej w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku - Oliwia Sentysz, Valeri Vachev

8. Umorzenie restytucyjne – kontrowersyjna instytucja w polskim prawie karnym - Renata Badowiec, Paulina Baśkiewicz

9. Zwięzłe uwagi na temat zmiany art. 424 Kodeksu postępowania karnego - Pamela Olejnik

10. Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 marca 2015 roku – przepisy zaostrzające odpowiedzialność kierowców - Tobiasz Wiśniewski