Najnowszy numer:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym numerem:

Okładka numeru 6/2012.

Wiedza Prawnicza nr 6/2012 roku - cały egzemplarz.

W tym numerze znajdziecie Państwo:

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05

Kamila Szczygieł, Tomasz Szekalski

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Martyna Niedbała

Prawa wyborcze osób pozbawionych wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Joanna Kisielińska

Wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 202 § 1 i § 2 k. s. h. - próba właściwej wykładni. Uwagi de lege ferenda

Karolina Pazdan

Rozwój instytucji wzoru przemysłowego w prawie polskim

dr Joanna Buchalska

Populizm penalny jako pośrednie źródło kryminalizacji irracjonalnej

Justyna Siemiatycka

Doping - współczesna choroba czy przestępstwo - analiza problemu w świetle polskiego ustawodawstwa

Olga Kraszewska

Separacja małżeńska w prawie kanonicznym

Michał Gadomski

„Mały świadek koronny” jako jedna z form zwalczania przestępczości zorganizowanej. Rozważania na tle art. 60 § 3 i § 4 k.k. w związku z art. 258 k.k.

Marta Majka

Osobiste i majątkowa prawa autorskie

Stanisław Nowak