O nas...

       Pomysł stworzenia czasopisma prawniczego narodził się w 2005 roku, wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od tamtego czasu udało się nam przekonać do naszego pomysłu, nie tylko studentów, doktorantów czy pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych naszego wydziału, ale także wiele osob z innych ośrodków akademickich w Polsce.

Z założenia nasze młode czasopismo ma stać się forum wymiany myśli prawniczej, polem ścierania się poglądów na aktualny i przyszły porządek prawny, źródłem inspiracji i spełnienia naukowego młodych prawników i administratywistów. Chcielibyśmy by było ono powiewem świeżości, gdzie swoje miejsce znadzie każdy autor o otwartej głowie.

Zapraszamy zatem do lektury najnowszego numeru, a uwadze wszystkich zainteresowanych polecamy możliwość współpracy z naszym czasopismem.

Redakcja

Funkcjonujemy pod numerm ISSN: 2080-4202