Współpraca:

       Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięciu udziału w tworzeniu kolejnego numeru naszego czasopisma. Oto kilka warunków, jakie powinny spełniać nadesłane materiały.

*** Artykuły o tematyce prawniczej powinny swoją objętością oscylować pomiędzy 4 a 10 stronami.

*** Stosowaną w całym tekście czcionką powinna być Cambria, o rozmiarze 11. W przypadku tytułu powinien być to rozmiar 14.

*** W całym tekście stosuje się przypisy dolne.

*** Treść artykułu powinna być wyraźnie podzielona na trzy części: wstęp, rozwinięcie oraz konkluzję. Artykuły opisujące jedynie instytucje prawa, nie są preferowane.

*** Tekst powinien zostać nadesłany w postaci elektronicznej w formacie Word XP jako załącznik poczty elektronicznej.

*** Wraz z nadesłanymi materiałami, należy dołączyć dane o autorze (imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, kontaktowy telefon oraz adres poczty elektronicznej, oraz wedle woli kilka słów o autorze) oraz maksymalnie trzy zdaniowy opis tematu w języku polskim i angielskim.

*** Wraz z publikacją prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgody na publikacją (wstępnie e-mailem - skan, oraz następnie tradycyjną pocztą na adres podany w e-mailu zwrotnym). Formularz zgody można znaleźć >> tutaj <<

*** Publikowane są jedynie te artykuły, które przeszły pomyślnie proces recenzji. Formularz recenzji można znaleźć >> tutaj <<

*** Dalsze szczegóły współpracy, konsultowane są indywidualnie z autorami nadesłanych prac - za pośrednictwem telefonu, lub poczty elektronicznej.