Kontakt:

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres e-mail redakcji: redakcja(at)wiedzaprawnicza.pl

REDAKTOR NACZELNY i WYDAWCA: Kamil Łukasz Deptuła

SEKRETARZ REDAKCJI: Mariusz Wiesław Stobiecki

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO: Marcin Berent, Kamil Deptuła, Mariusz Stobiecki, Marcin Krzemiński

ASYSTENCI MERYTORYCZNI: Szymon Drab, Aneta Sobczyk, Paweł Pomorski, Damian Zientara

KONSULTANT REDAKCJI DS. PRAWNYCH: Robert Teler